WALL (2017)

Under arbetet med projektet (im)perfekta koreografier fylls en vägg med platsbeskrivningar, mellanmänskliga berättelser och udda fantasier. WALL visar väggen i sina beståndsdelar.

Leave your comment